Thông tin dự án

  • Khách hàng: Anh Minh
  • Địa chỉ: Thành Phố Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thi công trang trí nội thất hoàn thiện
  • Year: 2017