Văn phòng Loa Martin

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Mr Đức
  • Địa chỉ: Khu Dân cư Q7 - Tp HCM
  • Hạng mục: Thiết kế
  • Year: 4-2019