Quán SPARK BAR

Thông tin dự án

  • Khách hàng: CHỊ XUÂN
  • Địa chỉ: Số 107 Pasteur, Quận 3, TPHCM
  • Hạng mục: Trang trí thi công nội thất hoàn thiện
  • Year: 2016