Quán Bar - The Fusion

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Chị Cúc
  • Địa chỉ: Hồ Con Rùa Quận 3, TPHCM
  • Hạng mục: Bar, cafe, nhà hàng, Karaoke
  • Year: 2017