NHÀ PHỐ

Thông tin dự án

  • Khách hàng:  CHÚ CƯỜNG - KHU DÂN CƯ THÀNH ĐÔ - Q12
  • Địa chỉ: TP.HCM
  • Hạng mục: THIẾT KẾ THI CÔNG TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THIỆN
  • Year: 2016