Nhà điều hành cảng hiệp phước Sài Gòn

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Công ty HDH
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè - TP HCM
  • Hạng mục: Thi công hoàn thiện phần kết cấu
  • Year: 2017