Khách sạn Đà Nẵng

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Cty Cp Hưng Bảo Sơn
  • Địa chỉ: 165 Trần Hưng Đạo Đà nẵng
  • Hạng mục: THIẾT KẾ THI CÔNG TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN THIỆN THẤT HOÀN THIỆN
  • Year: 6-2019