Holiday Inn - Khách sạn TPHCM

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Incon
  • Địa chỉ: Lầu 4 số 18E Cộng Hoà, P4, Tân Bình, Tp HCM
  • Hạng mục: Lobby + Departure lounge + Deli caffe
  • Year: 2018