Công trình KOOL - KLUB

Thông tin dự án

  • Khách hàng: BCI
  • Địa chỉ: A25 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Hạng mục: Bar, cafe, nhà hàng, Karaoke
  • Year: 2017