Champion Bar

Thông tin dự án

  • Khách hàng: A Thanh
  • Địa chỉ: Số 37-39 Bùi Viện - Tp HCM
  • Hạng mục: Thiết kế - trang trí hoàn thiện
  • Year: 2017