BAR PUB BEER COFFEE

Thông tin dự án

  • Khách hàng: KING DOM
  • Địa chỉ: CÔNG VIÊN 23/9 –Q1 –TP HCM
  • Hạng mục: THI CÔNG HOÀN THIỆN ME
  • Year: 2017